E-тест

КВАЛИТЕТНА И СОВРЕМЕНА ТЕОРЕТСКА ОБУКА

ЗА А, Б, Ц И ЦЕ КАТЕГОРИЈА

Авто школа ДЕИВА ви нуди квалитетна и современа теоретска обука за А, Б, Ц и ЦЕ категорија спроведена од страна на професионално обучени и лиценцирани инструктори. Авто школа Деива може да се пофали дека е една од првите школи чии што стручни кадри беа лиценцирани и добија лиценци како дел од измените и дополнувањата на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата се со цел зголемување на квалитетот на обуката и испитувањето на кандидатите за возачи, како и утврдување на индивидуална одговорност при евентуално незаконско постапување.

прашања за учење за одредена категорија

- Б категорија од 1 до 75 и од 91 до 636 прашање (вкупно 621 прашање)

- Ц категорија од 637 до 756 прашање (120 прашања)