АВТО ШКОЛА ДЕИВА

УЧИ СО НАЈДОБРИТЕ, ВОЗИ БЕЗБЕДНО!

📞 072 218 399

Обука за" А", "Б", "Ц" и "ЦЕ" категорија

НАШИ УСЛУГИ

Практична настава
Теоретска настава
Кондиционо возење
a woman sitting in a car with a steering wheela woman sitting in a car with a steering wheel

Имаш возачка но не си возел подолго време?