АВТО ШКОЛА ДЕИВА Ви ги нуди најниските цени за обуки кои што се законски пропишани.
Нудиме најповолни и најфлексибилни услови со можност за плаќање до 36 МЕСЕЧНИ РАТИ.
Нудиме и попуст за уплата на целосна сума во готово, заради тоа контктирајте не за да дознаете за текковните промоции и попусти.
Сите цени на обуките се со вклучен ддв.
А КАТЕГОРИЈАЦЕНА
ОБУКА (4н/ч или 16 н/ч теоретска настава и 16 м/ч практична настава)16.500 денари
Користење возило за практичен испит (полигон и градска)1.500 денари
Дополнителен час (45 мин)750 денари
Лекарско уверение*1.200 денари
Прва помош**1.500 денари
* Доколку кандидатот ги поседува не е изложен на трошоците за истите.
** Потребна е потврда од прва помош ако не поседува возачка дозвола од друга категорија.
Б КАТЕГОРИЈАЦЕНА
ОБУКА (20н/ч теоретска настава, пробен тест и 36 м/ч практична настава)23.500 денари
Користење возило за практичен испит
 
800 денари
Дополнителен час (45 мин)600 денари
Лекарско уверение*1.200 денари
Прва Помош*1.500 денари
* Доколку кандидатот ги поседува не е изложен на трошоците за истото.
Ц КАТЕГОРИЈАЦЕНА
ОБУКА (10 н/ч теоретска настава и 20 м/ч практична настава)21.500 денари
Користење возило за практичен испит1.500 денари
Дополнителен час (45 мин)1.000 денари
Лекарско уверение*1.500 денари
* Доколку кандидатот го поседува не е изложен на трошоците за истите.
ЦЕ КАТЕГОРИЈАЦЕНА
ОБУКА (4н/ч теоретска настава и 8 м/ч практична настава)15.000 денари
Користење возило за практичен испит1.800 денари
Дополнителен час (45 мин)1.200 денари
Лекарско уверение*1.500 денари
* Доколку кандидатот го поседува не е изложен на трошоците за истото.
*Авто Школа ДЕИВА го задржува правото за промена на цените, во согласност со политиката на компанијата без известување на корисниците.