Услови за упис во авто школа

Возачките вештини се скапоцени и можат да му го олеснат животот на секој од нас. Возачката дозвола нуди големи можности во форма на слобода и независност на секој што ја поседува.
 
Кога сакате да добиете и да имате возачка дозвола, прво треба да се распрашате кога и како е можно да го направите тоа. Првиот чекор е да се запишете во лиценцирана авто школа.

 

Кои се предностите доколку поседувате возачка дозвола?

Секојдневниот живот на секој поединец очекува тој квалитетно да го искористи своето време, за да може да ги усогласи своите желби и обврски. Организирањето на секој работен и слободен ден е многу полесно доколку имате возачка дозвола бидејќи не треба никого да чекате, да се молите за превоз и да се грижите како ќе ги земете сите работи што сте ги спакувале.
 
Кога аплицираат за работа, работодавците ги ценат и ги земаат предвид сите знаења и вештини, вклучувајќи го и поседувањето возачка дозвола. Кога е потребно да преведете нешто или некого, дури и кога немате сопствен автомобил, можете да ја решите ситуацијата со своите вештини.
 
Со вештината на возење, на мапата нема недостапни места. Секогаш можете удобно да стигнете до посакуваната дестинација со вашите најблиски.
 
Секој поединец се труди да го подигне својот животен стандард на повисоко ниво. Една од неговите цели е секако обуката во автошкола, која го придружува купувањето на автомобил.
 
Сега на пазарот има голем избор на возила, па секој што има волја ќе најде начин да си обезбеди лично превозно средство.
 

Дали секој може да вози?

Слободно може да вози секое лице кое е психички и физички здраво, а успешно ја завршило обуката во авто школа, успешно ги положил сите испити за  соодветната категорија и поседува возачка дозвола. Притоа, тој мора да се придржува до наученото знаење и да ги почитува сообраќајните правила и прописи и другите учесници во сообраќајот.
 
Сериозност, свесност за одговорност и подготвеност да ги надградите своите способности и вештини се ставки кои треба задолжително да ги поседувате доколку сакате да започнете со обука за кандидат за в озач во авто школа и истата успешно да ја завршите.


Старосна граница

Кога станува збор за најбараната категорија а тоа е Б категорија за да се започне со обуката (20 наставни часа теоретска настава и 36 моточаса практична настава)  кандидатот за возач мора има наполнео најмалку 18 години возраст и задолжително да поседува лична карта.

Законот дозволува за лица со наполнети  најмалку 17 години и 6 месеци да вршат обука (20 наставни часа теоретска настава и 36 моточаса практична настава) со посебен  документ СОГЛАСНОСТ заверен на нотар од страна на двајцата родители, но за полагање на испитите кандидатот за возач мора да е полнолетно лице односно да има наполнети 18 години возраст.

Повеќе детали за условите кои што мора да бидат исполнети може да добиете на следниот линк.


Лекарско уверение

Неопходно е да кандидатот ги исполнува минималните услови во однос на психофизичките способности кои се утврдуваат преку  соодветни  прегледи од лекар специјалист, офталмологт како и прегледи од страна на психолог и невропсихијатар и конечно мислење од општ лекар со кои што се утврдува дали кандидатот за возач ги  исполнува условите за вршење обука во  авто школа и управување со моторно возило во иднина.

Доколку кандидатот ги исполнува условите му се издава лекарско уверение со важност од 18 месеци.


Чувство за одговорност

Секој оној кој ќе одлучи да започне со обука во  авто школа и да стане возач, мора да биде свесен дека во иднина ќе одговара не само за својот живот, туку и за животите на сите учесници во сообраќајот во околината.
 
Авто школата преку своите предавања врши едукативна улога за секој ученик со цел секој од нив сериозно да ги сфати вештините што ги стекнал по добивањето на возачка дозвола.
 
На крајот од обуката секој учесник разбира какви права добил со возачката дозвола, но и обврските и можните последици кои произлегуваат од нив.


Трпение и сталоженост

Стресот е дел од секојдневието на современиот човек и не можеме секогаш да го избегнеме.  Сепак постои начин како полесно и побрзо да го надминеме, за да не влијае негативно на нашите сообраќајни вештини.
 
Без разлика дали сте студент или професионален возач, секогаш ќе чувствувате мала напнатост при возењето, бидејќи не сте сами во сообраќајот, туку учествувате со голема група други луѓе, без разлика дали се тоа возачи на возила, пешаци, велосипедисти итн. 
 
Ако не сте доволно смирени и не можете да се контролирате, возењето не е за вас.

 

Воља и желба за стекнување на нови знаења и вештини

Секој кандидат за возач  мора да биде подготвен да научи нешто ново и да работи на своите способности за успешно да ја заврши обуката за возење. Интересот за стекнување возачки вештини и знаење за однесувањето во сообраќајот е многу важен доколку планирате да започнете со обука. Вашиот интерес и труд ќе ве направат добар возач.


Бидете подготвени да вежбате и работите на себе

Со стекнатото знаење ви се дава шанса подобро да се организирате, да имате поголема слобода, па дури и да напредувате во работата. Поради оваа причина, секогаш треба да бидете соодветно подготвени за секој нов час - одморени и фокусирани.
 

 Авто школа Деива ви нуди квалитетна и современа теоретска и практична обука за А, Б, Ц и ЦЕ категорија со најповолни цени и услови за плаќање.